СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2021. ГОДИНИ

   На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева број 02-247/2021-09 од 23.9.2021. године, а у  складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021),

 

 

            Комисијa за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2021. години, на седници одржаној 5.10.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2021. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у укупном износу од 2.550.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Удружењa српско-грчког пријатељства "КАНТАКУЗИНА" за Подунавски округ,Смедерево за реализацију пројекта у култури "Актиности жена удружења СГП "Кантакузина" Смедерево за 2021. годину, у циљу афирмације кутрурног стваралаштва", у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Регионалног центрa за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури "Седма конференција ђачких парламената централне Србије", у циљу унапређења културе изражавања, слободе мишљења и развоја демократке мисли код ученика и деце, у износу од 50.000,00 динара;

 

            3. Регионалног центрa за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури Развој еколошке културе младих, у циљу развијања еколошке културе кроз предавања радионице и завршни квиз, у износу од 50.000,00 динара;

 

            4. Удружења жена Невен Мало Орашје за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 100.000,00 динара;

 

            5. Удружења жена "Свети Трифун" Сараорци за реализацију пројекта у култури Редовне активности удружења- Манифестација и гостовања, у износу од 100.000,00 динара;

 

            6. Удружења жена "Ландолка" из Ландола за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу презентације овог Удружења, у износу од 100.000,00 динара;

 

            7. Удружења жена "Карађорђев дуд" Смедерево за реализацију пројекта у култури "Редовне активности удружења у 2021. години"- Манифестација Удружења, у циљу чувања народне традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

 

            8. Секције жена "Скобаљ" за реализацију пројекта у култури "ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ РУЧНИХ РАДОВА, ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЈЕЛА, СУВЕНИРА И РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА", у циљу очувања традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            9. Удружења "Коло Српских сестара" Смедерево за реализацију пројекта у култури Редовне активности Удружења за 2021. годину, у износу од 100.000,00 динара;

 

            10. Удружења грађана за развој Врбовца за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу едукацијемладих о значају и неговању народне традиције и обичаја, у износу од 100.000,00 динара;

 

            11. Удружења жена Коларац за реализацију пројекта у култури Редовне активности Удружења-Смотра "Коларчеви дани", у циљу чувања народне традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            12. Удружења жена "ЈАБУКА" Удовице за реализацију пројекта у култури Редовне активности Удружења у току 2021. години, у циљу очувања српских обичаја и традиције, укључивање омладине и деце у очувању традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            13. Удружења жена "Царина" Смедерево за реализацију пројекта у култури Активности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу презентације овог Удружења и едукације младих, у износу од 100.000,00 динара;

 

            14. Удружења произвођача и љубитеља цвећа "СМЕДЕРЕВСКИ ЂУРЂЕВАК" за реализацију пројекта у култури РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА, у циљу презентације града Смедерева, у износу од 100.000,00 динара;

 

            15. Удружења жена "Младост" Враново за реализацију пројекта у култури "Редовне активности удружења- Манифестација Удружења, у циљу едукације младих о важности народне традиције и обичаја, у износу од 100.000,00 динара;

 

            16. УДРУЖЕЊA ЖЕНА "ЛИПЕ" за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестација Удружења, у циљу представљања овог Удружења и афирмације младих о значају традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            17. Удружења жена "Село весело" Водањ за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестација "Јесен у Шумадији у Водњу", у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 100.000,00 динара;

 

            18. Удружења жена Петријево за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестација Удружења жена Петријево, у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 100.000,00 динара.

 

            19. Удружења жена "Лештар" Смедерево за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења у 2021. години- Манифестацијa Удружења, у циљу афирмације овог Удружења, у износу од 100.000,00 динара;

                                                                                               

            20. Удружења жена "Прело" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и културе, у циљу едукације и очувања народне традиције, посебно у поморавском крају, у износу од 100.000,00 динара;

 

 

           

 

            21. Удружења жена "Извор" Мала Крсна за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување традиције ручних радова и традиционалних јела и сувенира и редовне активности удружења, у циљу очувања традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            22. Удружења жена Луњевац за реализацију пројекта у култури  Редовне активности удружења- Традиционалне манифестације, у циљу едукације и неговања народних обичаја, у износу од 100.000,00 динара;

 

            23. Удружења жена "СРМА" за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- Манифестације, у циљу афирмације и едукације младих, у износу од 100.000,00 динара;

 

            24. Удружења жена Добри До за реализацију пројекта у култури Редовне активности Удружења за 2021. годину- Манифестација у селу, у циљу очувања традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            25. Удружења жена "Радинчанка" Радинац за реализацију пројекта у култури "Редовне активности удружења- Манифестације, у циљу чувања народне традиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            26. УДРУЖЕЊA "МОРАВСКИ БИСЕРИ" ОСИПАОНИЦА за реализацију пројекта у култури Редовне активности Удружења, кроз реализацију манифестаија у циљу очувања и заштите српског изворног стваралаштва и националног идентитета, у износу од 100.000,00 динара;

 

            27. Удружења Михајловац из Михајловца за реализацију пројекта у култури "Чувајмо традицију", у циљу промовисања изворног народног стваралаштва и и обичаја, у износу од 100.000,00 динара.

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Образложење

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, који је објављен дана 27. јануара 2021. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

    

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-247/2021-09 од 23.9.2021. године, образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2021. години.      

 

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 5.10.2021. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину.

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2021. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2021. години.

 

 

Број: 02- 260/2021-01

У Смедереву, 5.10.2021. године

                                                                                                          Председница Комисије

 

                                                                                                        Марија Марковић Ставрић

 

 

Решења о давању сагласности на одлуку можете преузети са овог линка.