ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SMEDEREVA SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU


Održana 18. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća grada Smedereva na 18. sednici, održanoj 11. decembra 2008. godine, shodno odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o porezima na imovinu i Statuta grada Smedereva, usvojili su Nacrt odluke o utvrđivanju stope poreza na imovinu za grad Smederevo ( osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon ).

Takođe, na sednici Gradskog veća, razmatrani su i usvojeni Nacrti rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine grada Smedereva i izboru njihovih članova, u skladu sa Statutom grada Smedereva i Odluke o radnim telima Skupštine grada Smedereva.