ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SMEDEREVA SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU


Održana 54.sednica Gradskog veća grada Smedereva

Na sednici Gradskog veća u četvrtak prihvaćena su mišljenja i predlozi radnih tela Skupštine grada Smedereva o materijalima uvršćenim u predlog dnevnog reda 10.sednice, zakazane za 22.februar.

Iz nadležnosti Gradskog veća, prihvaćen je Predlog lokacije za izgradnju objekta za postupanje sa sporednim životinjskim proizvodima – sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla u Gradu Smederevu.

Članovi Gradskog veća su se saglasili sa predloženim Pravilnikom o javnim parkiralištima, kojim se bliže uređuju zone javnih parkirališta, dozvoljeno vreme parkiranja po zonama, način naplate naknade za korišćenje na javnim parkiralištima, povlašćeni korisnici, uslovi posebno obeleženih parking mesta za osobe sa invaliditetom, parking mesta za dostavna vozila, pretplatne karte i rezervacija parking mesta na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na teritoriji grada Smedereva. Cenovnik će biti naknadno usvojen.