ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SMEDEREVA SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DEČIJEG IGRALIŠTA NA DUNAVSKOM KEJU


Održana 97. sednica Gradskog veća

Posle razmatranja zapisnika sa 94, 95. i 96. (telefonske) sednice Gradskog veća grada Smedereva, većnici su u četvrtak dali saglasnost na Odluku UO JKP Čistoća Smederevo o kreditnom zaduženju radi nabavke remontovane autočistilice, a saglasnost je postignuta i u vezi sa odobravanjem novčanih sredstava na ime troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu i nabavci 23 brojila za motažne kuće u Maloj Krsni.

 

Iz nadležnosti Skupštine grada, odbornicima će biti predložena na usvajanje Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo, koje je pravni sledbenik Ustanove Sportski centar Smederevo.

 

Takođe su prihvaćeni nacrti odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Udovice i Mesne zajednice Binovac, koji predviđaju odluke o uvođenju samodoprinosa, o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa i o obrazovanju komisija za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa, i biće predloženi odbornicima Skupštine grada da donesu odgovarajuće odluke.

 

Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine i izboru članova Saveta, kao i o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović" u Vranovu, biće dostavljeni odbornicima na usvajanje.

 

Većnici su se saglasili sa izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo za 2013. godinu. Naloženo je da JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište u roku od 30 dana uradi projekat Novog centralnog groblja u Smederevu. Zaključeno je da se za sledeći četvrtak pripremi informacija u vezi sa priključenjem vode i postavljanjem ograde za groblje.

 

Gradsko veće se saglasilo sa finansijskim planovima ustanova čiji je osnivač grad Smederevo za 2013. godinu, usaglašene sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu i predložilo Skupštini grada na usvajanje, i to: Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost" Smederevo, Centra za kulturu Smederevo i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

 

Na istoj sednici prihvaćena je Informacija o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za period I-IX 2013. godine.

 

Gradsko veće se saglasilo sa Izmenama Programa održavanja Gradskog smetlišta za odlaganje komunalnog otpada u Godominskom polju za 2013. godinu, koji je usvojio UO JP Čistoća Smederevo, na sednici održanoj 25.09.2013. godine.

 

Usvojen je i Predlog plana linije gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva, kao važan dokument koji reguliše ovu oblast.

 

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju o broju prijavljenih korisnika za priključivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu mesnih zajednica Šalinac i Kulič.

 

Većnici su zatim odlučivali po žalbama izjavljenim protiv rešenja i zaključaka Odeljenja za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odseka za inspekcijske poslove i odlučivanje po žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja za javne službe.