SVEČANO URUČENI KLjUČEVI 20 STANOVA ZA IZBEGLICE U SMEDEREVU ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA SMEDEREVA SEDAMDESET SEDAM GODINA OD OSLOBAĐANjA SMEDEREVA U DRUGOM SVETSKOM RATU Potpisan ugovor za manifestaciju Miholjski susreti sela OTVORENA 134. SMEDEREVSKA JESEN


Održana 99. sednica Gradskog veća

Na 99. sednici Gradskog veća prihvaćeni su nacrti, utvrđeni predlozi akata iz delokruga rada Centra za kulturu Smederevo i biće predloženi Skupštini grada na usvajanje, i to: Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Centra za kulturu Smederevo i Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu Smederevo.

 

Iz nadležnosti Gradskog veća, usvojeni su predloženi pravilnici iz oblasti finansija - Pravilnik o Budžetskom računovodstvu, Računovodstvene politike, Pravilnik o poklonima sa protokolarnom namenom, Pravilnik o radu trezora grada Smedereva, Pravilnik o uslovima korišćenja službenih telefona i službenih mobilnih telefona, Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u gradu Smederevu, Pravilnik o uvođenju procedura za plaćanje u organima grada Smedereva, Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i sopstvenih vozila u službene svrhe.

 

Gradsko veće je usvojilo Program za uređenje fasada, kojim se određuje redosled objekata za uređenje fasada, a prioritet imaju objekti sa najvišim stepenom oštećenja koja predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, nalaze se u centralnom gradskom jezgru i ugrožavaju pešačke tokove ljudi.

 

Na istoj sednici prihvaćena je Dopuna Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji grada Smedereva faza II.

 

Sredstva u ukupnom iznosu od 3.079.004,40 dinara odobrena su Javnom komunalnom preduzeću Vodovod Smederevo na ime troškova izvođenja radova na izgradnji ulične vodovodne mreže i priključaka za 23 montažne kuće u Mesnoj zajednici Mala Krsna.

 

Većnici su takođe usvojili Zaključak da se Ministarstvu pravde i državne uprave, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Okružnom zatvoru u Smederevu, daje na korišćenje bez naknade poljoprivredno zemljište, ukupne površine 113 hektara, 12 ari i 16 metara kvadratnih (ukupno 32 parcele), upisano u L.N. br. 15221 KO Smederevo, kao javna svojina grada Smedereva, do privođenja zemljišta planiranoj nameni a najduže na period od 3 godine, radi korišćenja istog za poljoprivrednu proizvodnju u procesu resocijalizacije osuđenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Okružnom zatvoru u Smederevu.