Počeo upis u prvu godinu studija Beogradske poslovne škole

Upis u prvu godinu studija Visoke Beogradske poslovne škole može se obaviti do 18. oktobra, kada će biti održani prijemni ispiti u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

Potrebna dokumentacija za upis studenata na I godinu studija: Kopija svedočanstva (originaln na uvid), kopija diplome (originaln na uvid), izvod iz matične knjige rođenih, indeks (može se kupiti u Regionalnom centru Smederevo), tri fotografije (4 x 6 cm), dokaz o uplati školarine (70.000 dinara), koja se može platiti u pet jednakih mesečnih rata (iznos rate je 14.000 dinara), ugovor o školarini (o plaćanju na rate - dobija se u Regionalnom centru Smederevo), obrazac ŠV-20 - dva primerka (može se kupiti u Regionalnom centru Smederevo).

Prijemni ispit će se održati 18. oktobra u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo. Sastojaće se od polaganja dva ispita po izboru od šest ponuđenih: matematika, informatika, ekonomija, poslovna ekonomija, sociologija i statistika.

Za studente koji polažu prijemni ispit za upis na I godinu studija, potrebno je uplatiti 5.000 dinara na ime TROŠKOVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA, na žiro račun BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE 840-1875666-03. U polju poziv na broj upisuje se JMBG studenta.

Sve informacije bitne za upis zainteresovani studenti mogu dobiti na telefon 026/619-906 od osobe zadužene za kontakt Nataše Momčilović ili lično, u prostorijama Regionalnog centra, počev od ponedeljka 8. oktobra.

Budući studenti neće imati nikakve potrebe da idu za Beograd, jer sav posao oko upisa mogu da obave u Smederevu, a takođe i sve ostale adminstrativne formalnosti.
Studenti sa drugih fakulteta mogu da pređu u Poslovnu školu u Smederevu uz odgovarajuću proceduru o kojoj se, takođe, sve informacije mogu dobiti na pomenuti broj telefona.

Predavanja iz oblasti marketinga i trgovine, menadžmenta, finansija, bankarstva i računovodstva, informatike i elektronskog biznisa, kao i poreza i carina studenti će slušati u prostorijama Regionalnog centra.

Pre nepunih deset dana gradonačelnica dr Jasna Avramović i pomoćnik direktora Beogradske poslovne škole prof. dr Dragiša Ranđić, potpisali su Memorandum o saradnji Grada Smedereva i Visoke škole strukovnih studija.

To je bio i prvi korak u saradnji u cilju obrazovanja budućih kadrova iz studijskih programa marketinga i trgovine, menadžmenta, finansija, bankarstva i računovodstva, kao i poslovne informatke i elektronskog biznisa, poreza i carina.