Predstavljeni investicioni potencijali Smedereva

U Privrednoj komori grada Beograda u sredu je održana konferencija u čijem radu su učestvovali predstavnici Smedereva, Beograda, Koceljeva, nemački investitori, predstavnici Nacionalnog saveta Roma i Rome Investment Group.

Gradonačelnica Smedereva dr Jasna Avramović u uvodnom govoru predstavila je prednosti ulaganja u Smederevo, kao i projekte koji su realizovani u cilju podizanja standarda Romske populacije.

Na prezentaciji koja je usledila, predstavnici Grada Smedereva upoznali su učesnike konferencije sa lokacijama u Smederevu pogodnim za investiranje, kao i saradnjom sa
Konzorcijumom Nemačko - Srpsko - Romske grupacije na otvaranju kapaciteta za proizvodnju biogasa iz silaže, panela za izgradnju montažnih kuća i centra za reciklažu.

Cilj održavanja konferencije bio je da se poveća svest o značaju problema u oblasti uključivanja romske populacije u normalan život  u Srbiji. Učesnici skupa pokušali su,  pozitivnim poslovnim primerima iz regiona i drugih zemalja EU, da pokažu put kako bi se premostili ili ublažili ovi problemi.