Održana osma sednica Skupštine grada Smedereva

Na današnjoj sednici, odbornici su prihvatili Zaključak o davanju saglasnosti predsedniku Skupštine grada Smedereva Brančetu Stojanoviću, za vršenje funkcije predsednika Skupštine Železare Smederevo.

Skupština grada Smedereva je današnjom odlukom ovlastila Gradsko javno pravobranilaštvo da, kao zakonski zastupnik, u ime Grada Smedereva, pred Privrednim sudom u Požarevcu, u predmetu koji se vodi po tužbi grada Smedereva protiv tuženog Komiko Oila, najkasnije do 25. januara ove godine zaključi sudsko poravnanje.

Tekstom zaključka se obavezuje Komiko Oil da, po zaključenom Ugovoru o zakupu od 25.4.2012. godine, najkasnije do 4. februara 2013.godine, uplati Gradu Smederevu jednokratno celokupni ugovoreni iznos zakupnine od 650.000.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom, obračunatom na taj iznos počev od 26.6.2012.godine pa do isplate, u kom slučaju Ugovor o zakupu ostaje na snazi.

Ukoliko Komiko Oil ne uplati Gradu Smederevu jednokratno celokupni iznos, sa zakonskom zateznom kamatom, obračunatom na taj iznos u pomenutom periodu, Ugovor o zakupu smatraće se raskinutim, a ugovorne strane su saglasne da po raskinutom ugovoru nemaju nikakvih međusobnih potraživanja.

Odbornici su prihvatili i Zaključak o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Smedereva (kanali) neposrednom pogodbom Komiko Oilu, a nakon ispunjenja uslova propisanih odredbama članova 65-68 i člana 97. Zakona o planiranju i izgradnji.