Uvođenje elektronske kancelarije za brze odgovore

Gradska uprava Smederevo u postupku je formiranja novog servisa za građane.

 

Novi servis podrazumeva nadgradnju postojećeg KOL CENTRA (tj. SISTEMA 48), u tom smislu što će biti omogućeno da građani na određena pitanja, koja se odnose na funkcionisanje Gradske uprave, kao i republičkih i gradskih javnih preduzeća, koje pružaju usluge građanima na teritoriji grada Smedereva, dobiju odgovor u što kraćem vremenskom periodu.

 

Ciljevi ovakvog servisa su kreiranje jedinstvene tačke pristupa za sve vrste pitanja i zahteva građana, povećanje nivoa informisanosti građana i povećanje nivoa usluge Gradske uprave i ostalih učesnika u projektu.

 

Kako bi servis mogao da pruži potreban kvalitet usluge, neophodno je ostvariti saradnju sa svim relevantnim subjektima učesnicima u projektu, za čije usluge mogu biti zainteresovani građani Smedereva. Saradnja treba da obezbedi kreiranje i održavanje centralne baze podataka svih pitanja i odgovora, koja će biti osnova za pružanje odgovora na postavljena pitanja građana.

 

U tom smislu, neophodno je da svi učesnici u ovom projektu obezbede jednog stalno zaposlenog radnika, saradnika na projektu, koji će imati obavezu da sarađuje sa grupom za informacioni sistem grada Smedereva.

 

Najkasnije do srede, 11. 09. 2013. godine, trebalo bi da budu dostavljena, u elektronskom formatu, najčešće postavljena pitanja građana, iz domena pojedinih preduzeća.

 

Dostavljeni odgovori moraju da budu jasni i precizni. Nakon inicijalnog unosa u bazu, za svako novo postavljeno pitanje građana, za koje ne postoji predviđeni odgovor, biće zahtevan od saradnika učesnika u projektu.

 

Po dobijanju svih potrebnih informacija, biće održan sastanak sa svim učesnicima u ovom projektu u sredu, 11. 09. 2013. godine.