Obaveštenje za interno raseljena lica sa KiM

Povereništvo za izbeglice obaveštava i poziva sva interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja su se registrovala za glasanje za lokalne izbore na KiM, da obavezno dođu u Službu povereništva za izbeglice, Trg republike broj 12, od utoraka 08.10.2013, do petka 11.10.2013 godine u vremenu od 7,30-20 časova.  Sa sobom obavezno poneti ličnu kartu i legitimaciju raseljenog lica.