Održana 18. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća grada Smedereva na 18. sednici, održanoj 11. decembra 2008. godine, shodno odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o porezima na imovinu i Statuta grada Smedereva, usvojili su Nacrt odluke o utvrđivanju stope poreza na imovinu za grad Smederevo ( osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon ).

Takođe, na sednici Gradskog veća, razmatrani su i usvojeni Nacrti rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine grada Smedereva i izboru njihovih članova, u skladu sa Statutom grada Smedereva i Odluke o radnim telima Skupštine grada Smedereva.