Tehnička podrška za inkluziju Roma

Grad Smederevo posetili su predstavnici Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, povodom sprovođenja dela aktivnosti projekta „Tehnička podrška inkluziji Roma" u okviru programa IPA 2012.

 

Sastanku, kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika Bojan Teofilović, prisustvovali su predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji - član  projektnog tima Lojd Tuduk, nacionalni savetnik nadležan za mobilne timove Petar Antić, nacionalni savetnik nadležan za oblast stanovanja Boris Žerjev, konsultant na projektu Bogdanka Tasev Perinović, pravni konsultant doc.dr Jelena Jerinić i viši referent za koordinaciju i rešavanje problema Roma u Smederevu Đulijeta Sulić.

 

Zamenik gradonačelnika pozdravio je prisutne u ime Grada Smedereva, nakon čega je govorio o aktivnostima koje Smederevo sprovodi po pitanju poboljšanja položaja Roma u okviru Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja Roma. Potom je član  projektnog tima OEBS-a Lojd Tuduk predstavio projekat.

 

Projekat „Tehnička podrška za inkluziju Roma" ima za cilj sprovođenje politike Vlade Republike Srbije u oblasti socijalnog razvoja (mera 5)  u vezi sa realizacijom  Strategije unapređenja položaja  Roma u Republici Srbiji u oblastima pristupa osnovnim pravima i participaciji građana, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i sticanju radnih mesta.

 

Ovim projektom se predviđa u 20 pilot opština formiranje mobilnih timova sastavljenih od stručnjaka (pedagoški asistenti, zdravstveni medijatori, opštinski koordinatori za Rome, socijalni radnici i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje) u lokalnim samoupravama koji su zadrženi za podršku socijalnoj inkluziji Roma. Formiranje mobilnih timova će omogućiti unapređenje koordinacije rada  službi na lokalnom nivou, a samim tim i efikasnosti u pružanju usluga.

 

Grad Smederevo načelno je izabran, kao jedan od 20 gradova, za sprovođenje dela aktivnosti projekta „Tehnička podrška inkluziji Roma" mere 5 sektorskog programa IPA 2012  (rezultat 2), a početkom 2014. godine trebalo bi da bude potpisan Sporazum o saradnji između OEBS-a i Grada Smedereva.