Održana 105. sednica Gradskog veća

U sredu je održana 105. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

 

Kao tačka dnevnog reda iz nadležnosti Skupštine grada Smedereva, razmatran je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu. Ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci budžeta grada Smedereva za 2013. godinu utvrđuju se u iznosu od 3.920.000.000 dinara.

 

Gradsko veće je zatim prihvatilo Nacrt, utvrdilo Predlog i predložilo Skupštini grada Smedereva da donese Odluku o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva, koju je pripremila Komisija za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva.

 

Odbornicima je predloženo da donese i Odluku o savetniku za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Smedereva. Zakonom o pravima pacijenata, pored ostalog, predviđeno je da zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje.

 

Većnici su prihvatili Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Ustanove za predškolsko obrazovanje i obrazovanje Naša radost Smederevo za radnu 2012/2013. godinu i predložili Skupštini grada da isti prihvati.

 

Iz nadležnosti Gradskog veća prihvaćen je predloženi Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama u cilju utvrđivanja poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2014. godini.

 

Usvojen je Zaključak za izmenu Zaključka Gradskog veća, broj 400-8056/2013-07 od 17.10.2013. godine, a u vezi sa zahtevom Mesne zajednice Carina povodom vašara u periodu od 3-4. jula 2013. godine.

 

Gradsko veće grada Smedereva donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportova i kriterijumima za raspodelu i korišćenje sredstava za finansiranje potreba sporta na teritoriji grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva.

 

Prihvaćen je predloženi Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva.

 

Gradskom veću je dostavljena Informacija o izdatim taksi dozvolama vozila i vozača, kao i podnetim molbama Gradskom veću grada Smedereva, lica zainteresovanih za obavljanje auto-taksi prevoza, na dan 28.11.2031. godine. Zaključeno je da se za sledeću sednicu Skupštine grada pripremi nova Odluka o auto-taksi prevozu, a do tada je organizovana javna rasprava.