Претходна обавештења

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА  - 2014. ГОДИНА

1. Претходно обавештење - кредитно задужење града Смедерева за финансирање пројектовања и изградње производне хале у индустријској зони у Смедереву

2. Претходно обавештење - за израду пројектно-техничке документације и за изградњу прозводне хале са пратећим садржајем

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА - 2015. ГОДИНА

01.01.2015. године 

1. Претходно обавештење - изградња саобраћајница у индустријској зони Смедерево

2. Претходно обавештење - изградња производне хале