Обједињена процедура - издата документа

 

Izdata dokumenta od 2016. godine (e-dozvole)

 

 

 

Izdata dokumenta do 2016. godine

Локацијски услови


Грађевинска дозвола


Употребна дозвола


Решење по члану 145 закона

Решење о одбијању


Закључак о одбацивању


Закључак о обустављању


Закључак о одбијању

Закључак о прекиду поступка