Озакоњење

 

 Покретање поступка озакоњење

 Покретање поступка озакоњења - информације за шалтер

 Извештај о затеченом стању објекта

Информација о документацији која сеп односи за озакоњење објеката
Списак озакоњених објеката