Соларни панели за привредне субјекте

 

 

Градско веће града Смедерева

расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

 

 Преузми:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа   путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (на територији града Смедерева)
  3. Прилог 1-Пријавни образац
  4. Прилог 2- Изјаве подносиоца пријаве
  5. Прилог 3-Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве
  6. Oбразац 1
  7. Образац 2
  8. О Д Л У К У о избору директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Смедерева можете погледати о в д е

     

Напомена: У случају да ваш интерет прегледач пријављује проблеме са преузимањем (Google Chrome), документа можете преузети и преко директног линка или покушајте са другим интернет прегледачем (Mozilla Firefox):