Smanjenje ugroženosti Roma na zapadnom Balkanu

 

Finalna konferencija o Regionalnom projektu smanjenja ugroženosti Roma na održana je od 8. do 10. marta u hotelu Continental u Beogradu.

U poslednje četiri godine je preko pedeset koordinatora za romska pitanja angažovano na radu u sprovođenju Projekata za poboljšanje položaja Roma na nivou lokalnih samouprava. Kao rezultat njihovog angažovanja sprovedena su  43 mikro-grant projekta.


Grad Smederevo i Program za razvoj UNDP potpisali su 24. novembra 2008. godine predlog Projekta ,,SA NADOM ZA BOLjE SUTRA“, čija je vrednost 625.000,00 dinara,u kome je grad Smederevo učestvovao sa 90.000,00 din.
Za naredni period,grad Smederevo je  za implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) iz šest oblasti opredelio ukupno dva miliona dinara.

Tim povodom sertifikat je dobila Đulijeta Sulić koordinator  u Kancelariji za Romska pitanja grada Smedereva, dok je gradu Smederevu uručena zahvalnica za kompletno učešće i izvanrednu saradnju sa UNDP-em u realizaciji LAP-a za poboljšanje položaja Roma u gradu Smederevu koju je primila dr Vesna Jeremić Dragojević.         
 
Dodeli diploma i sertifikata prisustvovali su i visoki  predstavnici resornih  Ministarstava.