Одсек за пољопривреду

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ОДСЕКА

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

телефон: +381 (0) 60 844 92 91

poljoprivreda@smederevo.org.rs

 

 

Документа

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ НA ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД 2015. - 2020. ГОДИНЕ

 

Водне књига

Сва издата водна акта, водни услови, водне сагласности, водне дозволе-потврде и водни налози се на основу Правилника о садржини , начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС”, бр. 86/2010), воде у следећим уписницима:

 

УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА- СЛИВ МОРАВA

УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ- СЛИВ МОРАВА

УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА -СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА - СЛИВ МОРАВА

УПИСНИК ВОДНИХ ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ-СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ-СЛИВ ДУНАВ

УПИСНИК ВОДНИХ АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ-СЛИВ МОРАВА