Klima

Osnovne klimatske karakteristike grada Smedereva određene su njenim geografskim položajem, cirkulacijom atmosfere, reljefom i stepenom kontinentalnosti. Na severu je prostrana Panonska nizija, čiji se klimatski uticaji ispoljavaju i daleko ka jugu, duž doline Velike Morave. Otvorenost Panonske nizije pogoduje pojavi čestih vetrova, naročito zimi. Tokovi Dunava i Velike Morave, kao i manjih reka utiču na modifikaciju kontinentalne klime. Zime mogu biti veoma hladne, a mrazni period relativno dug, što sa stanovišta ljudskih aktivnosti može biti nepovoljno. Ovaj reon se takođe odlikuje i najvećom učestalošću i jačinom košave u Srbiji, što sa aspekta korišćenja energije vetra može biti veoma značajno. Otvorenost Panonske nizije pogoduje pojavi čestih vetrova, naročito zimi. Najčešće se javljaju južni, severni i jugoistočni vetar. Ipak, u Smederevu preovlađuju tišine, te je u slučaju organizovanijeg iskorišćavanja vetra neophodno akumuliranje energije.

Klimatske odlike grada Smedereva su povoljne za razvoj poljoprivrede. Vremenski period kada su srednje dnevne temperature više od 10° S iznosi u proseku 205 dana. To omogućava povoljne uslove za dug vegetacioni period za mnoge kulture. Bezmrazni period iznosi 206 dana što je povoljno za uspešno gajenje žitarica i voća.

Rečni tokovi, naročito velikih reka Dunava i Velike Morave, na području grada znatno menjaju kontinentalni klimatski režim. Januar je najhladniji mesec u godini i ujedno, jedini mesec sa negativnom srednjom mesečnom temperaturom. Jul je najtopliji mesec u godini.

U zimskim mesecima se beleže znatno veća temperaturna kolebanja. Vrednost amplitude apsolutno najtoplijeg (avgust 23,8° S) i apsolutno najhladnijeg meseca (januar -5,9° S) od 29,7° S mnogo veća od srednjeg godišnjeg kolebanja koje iznosi 20,8° C. Temperatura u avgustu se može popeti do 39° S, a u januaru se može spustiti i do -25,5° C. Razlika između apsolutne maksimalne i minimalne temperature iznosi 64,5° S. Veliki temperaturni rasponi između pojedinih dana i meseci mogu negativno da utiču na biljni svet, zdravlje stanovništva, fizičko naprezanje materijala, itd.

Tabela. Klimatski pokazetelji

 


Grad

TEMPERATURA

 


Prosečna temperatura vazduha - januar (ºC)

- 0,6

Prosečna temperatura vazduha - jul (ºC)

21,9

Prosečna temperatura vazduha - godišnja (ºC)

11,4

Srednji broj mraznih dana - godišnje

73

Srednji broj tropskih dana - godišnje

90

VLAŽNOST VAZDUHA

 


Prosečna vlažnost vazduha - godišnja (%)

67

TRAJANjE SIJANjA SUNCA

 


Prosečan broj vedrih dana - godišnje

245

Prosečan broj oblačnih dana - godišnje

120

PADAVINE

 


Prosečna količina padavina - godišnje (mm)

650

POJAVE

 


Prosečan broj dana sa snegom - godišnje

36

Prosečan broj dana sa snežnim pokrivačem - godišnje

22