Održan prijem povodom obeležavanja Dana osoba sa invaliditetom

Grad Smederevo, član Gradskog veća i Osnovni sud, dobitnici plaketa

Predstavnici socijalno humanitarnih organizacija informisli su  rukovodstvo lokalne samouprave o postignutim rezultatima kao i o nedostacima i manjkavostima koje su uočene u protekloj godini.
Zaključeno je da članovi ovih udruženja imaju čime da se pohvale. Posebano je važno istaći izuzetne sportske rezultate, zbog kojih je zamenica gradonačelnika dr Jasna Avramović insistirala da treba videti i ljude koji su svojim trudom i radom doneli medalje u Smederevo. Planirano je organizovanje prijema za njih, jer je potrebno posvetiti im zasluženu pažnju i čestiti im na uspehu, naglasila je Avramovićeva. U protekloj godini izdvojeno je 7 miliona dinara za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom između ostalog i za angažovanje personalnih asistenata. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje radi se na tome da se osobe sa invaliditetom poslovno angažuju kako bi što veći broj njih mogao samostalno da ostvaruje prihode. „Učinili smo korak dalje, postavljanjem rampi, zvučnih semafora i svim drugim aktivnostima koje su preduzete u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom“, smatra zamenica gradonačelnika dr Jasna Avramović.
„Pomaci su vidljivi i zahvaljujući aktivnostima koje vodite dobar deo problema je uspešno odstranjen“, rekao je predsednik Skupštine grada Branče Stojanović i nagalsio da će grad i u buduće podržavati projekte i aktivnosti osoba sa invaliditetom .
Povodom obeležavanja 3. decembra Dana osoba sa invaliditetom, predstavnici socijalno humanitarnih organizacije uručili su Plaketu za doprinos zaštiti prava osoba sa invaliditetom gradu Smederevu , članu Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu dr Vesni Jeremić Dragojević i Osnovnom sudu u Smederevu.
Zahvaljujući na priznanju dr Jeremić Dragojević izrazila je zadovoljstvo što su zajedničkim snagama uspeli da ostvare brojne porojekte i aktivnosti u oblasti poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom. Takođe je naglasila da je urađen predlog Lokalnog akcionog plana za period od 2012. do 2015. godine. Plan će naravno biti dopunjen i eventualno izmenjen u skladu sa primedbama i sugestijama koje će biti razmotrene i uzete u obzir.