Otvoren kol centar sistem 48

Kol centar predstavlja najbrži put rešavanja komunalnih problema. On omogućava integraciju postupanja po žalbama građana na jednom mestu, olakšava prijavu zahteva koje su iz nadležnosti gradske uprave, odnosno nekog od javnih preduzeća čiji je osnivač gradska uprava Smederevo, korišćenjem savremenih informacionih tehnologija.
Članovi ovog sistema su javna preduzeća :
 čistoća, zelenilo i groblja, vodovod, pijace, parking servis, javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju, gradska stambena agencija, Javno preduzeće Smederevska tvrđava, direkcija za urbanizam, kao i sledeće odeljenja gradske uprave: komunalna, ekološka, saobraćajna,građevinska i  prosvetna inspekcija,komunalna policija, kabinet gradonačelnika, odeljenje za urbanizam, odeljenje za javne službe-socijalna davanja.
Danas je gradonačelnik Smedereva, Predrag Umičević otvorio kol centar i tom prilikom rekao:
-Obećali smo modernu lokalnu samoupravu. Nekada su se ovde nalazile kancelarije, a onda smo pre, otprilike dve godine, izmestili službe, uradili projektnu dokumentaciju i napravili jedan od najmodernijih uslužnih centara u Srbiji. Građani, zahvaljujući njemu, svoje poslove vezane za gradsku upravu mogu da obave mnogo brže i kvalitetnije. Od danas, jednim telefonskim pozivom na broj 026-649-100, možete da dođete do bilo kog javnog preduzeća i da bez izlaska iz kuće dobijete valjanu informaciju u roku od 48 sati, a nekad i pre isteka ovog roka. Ljudi koji rade u ovom kol centru, pokušaće da daju odgovor u što kraćem roku, jer trebamo brzo i operativno da radimo. Da zaokružimo ceo ovaj započeti proces, u naredna dva, tri meseca, završićemo i treći korak , a to je elektronska opština, tako da će svi dokumenti biti prebačeni u elektronsku formu i neće moći da se dešava da se on zagubi ili da stoji mesecima. Ideja je da građani budu servisirani na najmoderniji način. Od danas i zvanično počinje da radi kol centar i ja se nadam da ćete vaše probleme rešavati brzo i efikasno.

Kol centar omogućava građanima da prijave svoj problem na jedan od sledećih načina:
1. ličnim dolaskom u uslužni centar koji se nalazi u okviru gradskog uslužnog centra
2. telefonskim pozivom na  broj 649-100
3. sms porukom na broj 064 844 93 06
4. na sajtu  grada Smedereva
Ili
5. slanjem elektronske poruke na adresu
sistem48@smederevo.org.rs
Ukoliko je poziv upućen posle radnog vremena gradske uprave, poruka se snima, a administrator, po dolasku na posao, unosi u sistem snimljenu poruku i prosleđuje je na dalju obradu.  Dežurne službe koje čine Sistem 48, u najkraćem roku izlaze na teren i odgovaraju na postavljeni zahtev. U roku od 48 sati, od trenutka dostavljanja zahteva, dobija se odgovor o statusu rešavanja podnetog zahteva.