IZBORNA KOMISIJA - Zbirna izborna lista

Izborna komisija za izbor odbornika Skupštine grada Smedereva na sednici od 25.04.2012. godine, donela je REŠENjE
O UTVRĐIVANjU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA
.

 Svaki podnosilac izborne liste ima pravo da u roku od 48 časova od dana objavljivanja zbirne izborne liste izvrši, preko lica koje ovlasti, uvid u sve podnete izborne liste i dokumentaciju podnetu uz njih.